Codein (kodein) příbalový leták

Čtěte Codein 15 mg příbalový leták. Léčivý přípravek kodein – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Codein 15 mg (Kodein)

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Složení

Léčivá látka: codeini dihydrogenphosphas hemihydricus 0, 01436 g v 15 mg tabletě a 0, 02872 g ve 30 mg tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktózy, bramborový škrob, želatina, mastek, magnezium stearát

Indikační skupina
antitusikum

Charakteristika

Přípravek tlumící centrum pro kašel.

Indikace

Přípravek se používá k léčbě dráždivého kašle různého původu a před diagnostickými výkony.
Používá se též na léčbu slabých a středně silných bolestí.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 12 let.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na účinnou látku, při ztíženém vykašlávání hlenu, zejména při těžké formě onemocnění průdušek a plic; při průjmech vzniklých v souvislosti s intoxikací (otravou, předávkováním léku) a střevním zánětem po léčbě širokospektrálními antibiotiky.
Pokud se stavy, uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého lékaře.
Protože se nepotvrdila bezpečnost podávání Codeinu v průběhu těhotenství a kojení, nedoporučujeme jej v tomto období užívat.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky se vyskytují ve 4–5 %, nejčastější jsou: změny nálady, závratě, nevolnost až zvracení, zácpa, žlučníkové křeče, poruchy močení, sucho v ústech a kožní reakce – jako např. kopřivka. Možnost vzniku lékové závislosti. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání léku poraďte s lékařem.

Interakce
Účinky přípravku Codein a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte.
Přípravek Codein zvyšuje účinek léků proti bolesti. Jeho účinek ovlivňují inhibitory MAO a tymoleptika (léky určené k léčbě deprese), fysostigmin a neostigmin (léky působící na vegetativní nervový systém-podrobnější informace Vám poskytne lékař), naloxon, nalorfin (léky určeny k léčbě předávkování opiáty včetně kodeinu) a pentazocin (silný lék proti bolesti-narkotické analgetikum).

Dávkování

Přesné dávkování a dobu užívání vždy určí lékař.

Dospělí a děti nad 12 let:
Dospělým a dětem nad 12 let průměrně 1 tabletu po 15 mg, anebo 30 mg 3-krát denně. Nejvyšší jednotlivá dávka 100 mg, nejvyšší denní dávka je 300 mg. U dospělých je jako maximální antitusická dávka doporučeno 120 mg/den.

Způsob použití
Tablety se užívají celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Upozornění
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a pod.). Tuto činnost může pacient vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.
Při dlouhodobém podávání možnost vzniku lékové závislosti a úporné zácpy. V průběhu užívání se nesmí pít alkoholické nápoje.

Předávkování
Při předávkování nebo náhodném užití léku dítětem vyhledejte lékaře!

Uchovávání
Skladovat při teplotě 15 až 25 oC v původním vnitřním obalu a krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu. Přípravek musí být uložen mimo dosah dětí

Další informace

Balení
10 tablet po 15 mg, anebo 10 tablet po 30 mg

Datum poslední revize
30.1. 2008

Codein 30 mg (Kodein)

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Složení

Léčivá látka: codeini dihydrogenphosphas hemihydricus 0, 01436 g v 15 mg tabletě a 0, 02872 g ve 30 mg tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktózy, bramborový škrob, želatina, mastek, magnezium stearát

Indikační skupina
antitusikum

Charakteristika

Přípravek tlumící centrum pro kašel.

Indikace

Přípravek se používá k léčbě dráždivého kašle různého původu a před diagnostickými výkony.
Používá se též na léčbu slabých a středně silných bolestí.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 12 let.

Kontraindikace
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na účinnou látku, při ztíženém vykašlávání hlenu, zejména při těžké formě onemocnění průdušek a plic; při průjmech vzniklých v souvislosti s intoxikací (otravou, předávkováním léku) a střevním zánětem po léčbě širokospektrálními antibiotiky.
Pokud se stavy, uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou až v průběhu užívání přípravku, informujte o tom svého lékaře.
Protože se nepotvrdila bezpečnost podávání Codeinu v průběhu těhotenství a kojení, nedoporučujeme jej v tomto období užívat.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky se vyskytují ve 4–5 %, nejčastější jsou: změny nálady, závratě, nevolnost až zvracení, zácpa, žlučníkové křeče, poruchy močení, sucho v ústech a kožní reakce – jako např. kopřivka. Možnost vzniku lékové závislosti. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání léku poraďte s lékařem.

Interakce
Účinky přípravku Codein a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte.
Přípravek Codein zvyšuje účinek léků proti bolesti. Jeho účinek ovlivňují inhibitory MAO a tymoleptika (léky určené k léčbě deprese), fysostigmin a neostigmin (léky působící na vegetativní nervový systém-podrobnější informace Vám poskytne lékař), naloxon, nalorfin (léky určeny k léčbě předávkování opiáty včetně kodeinu) a pentazocin (silný lék proti bolesti-narkotické analgetikum).

Dávkování

Přesné dávkování a dobu užívání vždy určí lékař.

Dospělí a děti nad 12 let:
Dospělým a dětem nad 12 let průměrně 1 tabletu po 15 mg, anebo 30 mg 3-krát denně. Nejvyšší jednotlivá dávka 100 mg, nejvyšší denní dávka je 300 mg. U dospělých je jako maximální antitusická dávka doporučeno 120 mg/den.

Způsob použití
Tablety se užívají celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Upozornění
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách a pod.). Tuto činnost může pacient vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.
Při dlouhodobém podávání možnost vzniku lékové závislosti a úporné zácpy. V průběhu užívání se nesmí pít alkoholické nápoje.

Předávkování
Při předávkování nebo náhodném užití léku dítětem vyhledejte lékaře!

Uchovávání
Skladovat při teplotě 15 až 25 oC v původním vnitřním obalu a krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti, která je vyznačena na obalu. Přípravek musí být uložen mimo dosah dětí

Další informace

Balení
10 tablet po 15 mg, anebo 10 tablet po 30 mg

Datum poslední revize
30.1. 2008

Diskuze a zkušenosti - Codein (kodein) příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Codein (kodein) příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář