Guajacuran příbalový leták

Guajacuran příbalový leták online. Čtěte příbalovou informaci k léku / léčivému přípravku Guajacuran. Dávkování, užívání v těhotenství, vedlejší nežádoucí účinky, diskuze, recenze i vaše zkušenosti.

Guajacuran

(Guaifenesinum)
obalené tablety

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Složení

Účinná látka:
Guaifenesinum 200 mg v 1 tabletě

Pomocné látky:
Laktóza, kukuřičný škrob, sacharóza, mastek, sodná sůl karboxymethyl­škrobu, želatina, tristearan hlinitý, koloidní bezvodý oxid křemičitý, glycerol, oxid titaničitý, sodná sůl karmelosy, smaragdová zeleň, bílý a karnaubský vosk, arabská klovatina

Indikační skupina
Anxiolytikum, centrální myorelaxans

Charakteristika

Guajacuran snižuje duševní a emoční napětí s pocitem úzkosti, má slabé zklidňující účinky a usnadňuje vykašlávání. Ve vyšších dávkách tlumí křeče a napětí kosterního svalstva.

Indikace

Guajacuran se používá při duševním napětí, úzkosti, trémě, nervozitě před menstruací, bolestech hlavy podmíněných duševním napětím a zvýšeným napětím šíjových svalů. Přípravek se používá u dětí starších 6 let a u dospělých.

Kontraindikace
Guajacuran se nepoužívá při přecitlivělosti na guaifenesin nebo na některou pomocnou látku, při myasthenia gravis a myastenickém syndromu.
Přípravek není vhodné užívat v těhotenství a při kojení. Přípravek není vhodný pro děti mladší než 6 let. Dětem starším 6 let se podává Guajacuran pouze na doporučení lékaře.

Nežádoucí účinky

Guajacuran je v doporučených dávkách dobře snášen, během léčby se mohou vzácně vyskytnout nežádoucí účinky jako nevolnost, zvracení, ospalost, lehká svalová slabost a únava, ojediněle lehké kožní projevy či přechodné změny v krevním obraze. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání a podávání přípravku dětem poraďte s lékařem.

Interakce

Účinky Guajacuranu a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky proti nachlazení a bolestem s obsahem paracetamolu a kyseliny acetylsalicylové, léky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém včetně alkoholu a jiná léčiva, která rovněž uvolňují napětí kosterního svalstva. Účinek Guajacuranu je zvyšován léky s obsahem lithia a magnézia. Užíváte-li jiné léky, a to na lékařský předpis nebo i bez něj, poraďte se o vhodnosti současného užívání Guajacuranu s lékařem a bez porady s ním Guajacuran neužívejte. Při předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Guajacuran.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí užívají 3× denně 1 tabletu, výjimečně 2 – 5× denně 2 tablety s odstupem nejméně 4 hodiny. Maximální denní dávka je 12 tablet
Dětem ve věku 6 – 12 let se podává 1 tableta 1 – 2× denně, dětem ve věku 12 – 15 let 1 tableta 2× denně vždy po konzultaci s lékařem. Ke zklidnění při trémě a stavech úzkosti stačí jednorázově užít 1 tabletu 25 – 30 minut před veřejným vystoupením.

Další informace

Upozornění
Jestliže Vaše obtíže neustupují během 3 dnů léčby Guajacuranem nebo dojde ke zhoršení stavu, obraťte se na lékaře. Při dlouhodobém používání Guajacuranu je třeba průběžná kontrola u lékaře. Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnosti vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost můžete proto vykonávat proto pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. Rovněž činnost dětí užívajících Guajacuran může být nepříznivě ovlivněna a měla by být pod zvýšeným dohledem.
Při předávkování nebo náhodném požití více dražé dítětem vyhledejte lékaře.

Uchovávání
Léčivý přípravek uchovávejte v suchu při teplotě 10–25°C.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dětí.

Balení
30 obalených tablet

Datum poslední revize
25.6.2009

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Guajacuran příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Guajacuran příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář