O webu

Web shromažďuje příbalové letáky a má za cíl je návštěvníkům přinášet v přehledné formě.

Upozornění: Výše uvedené údaje příbalových letáků mají pouze informační charakter a nemusí být aktuální. Kompletní a aktuální informace o léčivých přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv sukl.cz.

Řiďte se příbalovým letákem přiloženým k léčivému přípravku a o správném dávkování nebo nežádoucích účincích se vždy poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.