Bromhexin příbalový leták

Čtěte Bromhexin 12 BC kapky příbalový leták. Léčivý přípravek Bromhexin – užívání, dávkování, možné nežádoucí účinky, obsah balení, uchovávání atd. Kde koupit, cena…

Humánní léčivý přípravek

Bromhexin 12 BC kapky

(Bromhexini hydrochloridum)
perorální kapky, roztok

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci
Berlin-Chemie AG, Berlín, Německo

Složení:

Léčivá látka : Bromhexini hydrochloridum 12 mg v 1 ml roztoku, 1 ml obsahuje 25 kapek

Pomocné látky : Propylenglykol, kyselina citronová, silice máty peprné částečně zbavená mentholu, čištěná voda

Indikační skupina:
Expektorans, mukolytikum.

Charakteristika:

Bromhexin 12 BC mění složení hlenu, zkapalňuje ho a tím ulehčuje jeho vykašlávání. Účinek se projeví po 5 hodinách po požití.

Indikace:

Přípravek se užívá k léčení všech onemocnění dýchacích cest, která jsou provázena tvorbou hustého, vazkého hlenu. Bez porady s lékařem může být přípravek užíván dospělými nebo podáván dětem od dvou let při onemocněních dýchacích cest jako jsou akutní zánět hrtanu, průdušnice, chřipka a dráždivý kašel při nachlazení. Na doporučení lékaře, který určí dávkování i délku, se přípravek užívá u chronických zánětů hrtanu, průdušnice, průdušek, bronchiektazií (rozšíření průdušek), pneumokoniózy (zaprášení plic), před a po operaci plic, průdušek a při bronchografii.
Přípravek mohou užívat dospělí, děti od dvou let a mladiství.

Kontraindikace:
Bromhexin 12 BC nesmí být užíván při známé přecitlivělosti na bromhexin nebo na jiné látky obsažené v tomto přípravku. Rovněž těhotné a kojící ženy nesmějí tento přípravek užívat.

Nežádoucí účinky:

Přípravek je obvykle snášen, ale mohou se vyskytnout žaludeční a střevní obtíže (dráždí žaludeční sliznici), které se projeví tlakem v nadbřišku, nucením na zvracení, vzácně zvracením. Při výskytu nežádoucích účinků nebo jakýchkoli neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.
V ojedinělých případech se může objevit přecitlivělost s projevy na kůži nebo na sliznici, např. svědění pokožky, otoky v obličeji a na víčkách. V případě těchto potíží léčbu přerušte a okamžitě se poraďte s lékařem.

Interakce:

Účinky přípravku Bromhexin 12 BC a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Současné užívání s léčivy s protizánětlivými účinky (salicyláty, fenylbutazon a oxyfenbutazon) může vést ke zvýšenému dráždění žaludeční sliznice a k častějšímu výskytu zažívacích obtíží.
Současně s přípravkem nesmí být užívány léky potlačující kašel, jako např. kodein, neboť při jejich použití nemůže být zkapalněný hlen vykašláván. Užívání Bromhexinu 12 BC současně s některými antibiotiky vede ke zlepšení průniku antibiotik do plicní tkáně.

Dávkování:

Pokud lékař nedoporučí jinak, podávají se Bromhexin kapky v následujících dávkách:
Děti od 2 do 6 let – 3krát denně 8 kapek (4 mg bromhexin hydrochloridu), nejdéle 3 dny bez porady s lékařem.
Děti a mladiství od 6 do 14 let, stejně jako pacienti s tělesnou hmotností pod 50 kg – 3krát denně 16 kapek (8 mg bromhexin hydrochloridu), nejdéle 3 dny bez porady s lékařem.
Dospělí a mladiství nad 14 let – 3krát denně 16–33 kapek (8–16 mg bromhexin hydrochloridu), nejdéle 5 dní bez porady s lékařem. Odstup mezi jednotlivými dávkami má být nejméně 4 hodiny.
Pokud se stav nezlepší nebo naopak zhorší, poraďte se s lékařem.
Při těžké funkční poruše ledvin (ledvinové nedostatečnosti) je nutno snížit dávku, případně prodloužit dobu mezi jednotlivými dávkami. V tomto případě je vždy nutno poradit se s lékařem.
Délka užívání Bromhexinu 12 BC se řídí závažností onemocnění.
U lehčích akutních onemocnění je možné léčbu ukončit již po několika dnech, chronická onemocnění (např. chronický zánět průdušek) vyžadují nepřetržité podávání přípravku často po dobu několika týdnů.

Další informace:

Upozornění:
O vhodnosti současného užívání Bromhexinu 12 BC s jinými léky se poraďte s lékařem.
Pacienti se žaludečními vředy a s onemocněním ledvin by měli užívat Bromhexin 12 BC pouze po poradě s lékařem.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání:
Neuchovávejte při teplotě pod 15 °C.
Po prvním otevření může být přípravek užíván 3 měsíce.

Varování:
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení:
Hnědá skleněná lahvička, bezbarvé LDPE kapátko, bílý PP/HDPE pojistný šroubovací uzávěr.
Velikost balení: 30 nebo 50 ml roztoku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Datum poslední revize: 17.10.2012

Více informací o léčivém přípravku naleznete zde.

Diskuze a zkušenosti - Bromhexin příbalový leták

Máte nějaké zkušenosti s tímto léčivým přípravkem / lékem? Zapojte se do diskuze k Bromhexin příbalový leták a podělte se s ostatními. Jak vám lék pomohl? Projevily se u vás nějaké vedlejší účinky, nebo znáte třeba nějakou alternativu?

Napsat komentář